Шведська народна освіта - навчання протягом усього життя!

Шведська народна освіта - FOLKBILDNING - це збірне поняття, що визначає діяльність курсів, гуртків, культурних заходів у рамках шкіл для навчання дорослих (folkhogskola) та навчальних об`єднань (studieforbund). Народна освіта є неформальною частиною системи навчання, до якої щорічно долучаються кілька мільйонів шведів.

FOLKBILDNING - навчання протягом усього життя

Люди прагнуть до нових знань протягом усього життя. Шведська народна освіта відповідає на ці потреби, сприяючи розвитку суспільства і зростанню рівня знань. Вона є особливо цінною через те, що знаючі та активні громадяни беруть участь у пізнавальному процесі.

FOLKBILDNING доступний для всіх громадян країни. У процесі навчання всі беруть участь на рівних правах, хоча не всі мають однакові передумови.

Люди навчаються протягом життя з різних причин. Усі вони важливі - прагнення розвитку, шанс отримати нову професію або просто особисте бажання вчитися. У школах для дорослих є можливість покращити знання будь-коли. Тут пропонується широкий спектр курсів і предметів навчання – від гуртків, де невеликі групи зустрічаються у вільний від роботи час, до багаторічних повноцінних курсів.

Ідея FOLKBILDNING

FOLKBILDNING почав розвиватися на початку минулого століття, в старій Швеції, з низьким загальноосвітнім рівнем, де основні групи населення не мали доступу до вищої освіти. Народна освіта стала відповіддю на прагнення людей до знань і бажання впливати на розвиток громадянського ладу.

FOLKBILDNING є частиною неформальної системи навчання, вільного від державного впливу і планування. Ця свобода і надійний зв'язок з народними рухами і некомерційним сектором, перетворює народну освіту на силу, що здатна впливати на розвиток суспільства. Ідеї FOLKBILDNING виявляються на практиці в динамічній співпраці учасників процесу.

Основні ознаки народної освіти :
• кожна особистість бере участь у навчанні добровільно
• учасники мають можливість впливу на зміст курсу
• народна освіта існує в атмосфері, де навчання і соціальні відносини розвиваються у поєднанні. Враховується життєвий досвід і передумови розвитку кожного учасника
• народна освіта дає особливу силу сучасній цивілізації, тісно співпрацюючи з організаціями, товариствами та мережами в найрізноманітніших галузях

10 навчальних об`єднань

Сьогодні Рада Народної освіти в Швеції - Folkbildningsradet здійснює підтримку 10-ти навчальних об`єднань (Studieforbunden) з різними напрямками їх діяльності. Між навчальними об'єднаннями та шведськими громадськими рухами і організаціями існує міцний зв'язок.

Навчальні об`єднання розташовані по всій Швеції. Основна форма навчання тут - гуртки. У них зустрічаються невеликі групи людей для спільного вивчення предмету, виходячи з навчального плану, та під керівництвом організаторів. Існують гуртки із сотень різних предметів. Частина з них має теоретичне спрямування, наприклад, мовні, історичні, суспільствознавчі. Танцювальні, ремісничі, інструментальні тощо - відносяться до практичних занять.

Учасники навчальних гуртків часто проводять культурні заходи. Займаючись організацією свят та семінарів, такі об'єднання роблять свій внесок у розмаїття культурного життя всієї країни.

150 шкіл для навчання дорослих

Сьогодні по всій Швеції діють 150 шкіл для навчання дорослих. Вони пропонують курси та програми для людей, яким більше 18 років. Багато цих шкіл працюють під керівництвом народних суспільних рухів. Наприклад, товариства тверезості, робочі спілки, релігійні організації тощо. Інші належать до певних географічних регіонів країни.

Школи мають різне спрямування в освітній діяльності. Вони є незалежними від державних планів і самостійно визначають зміст курсів. Їх тривалість становить від декількох днів до багатьох років. Багаторічні курси, найчастіше від 1 до 3 років, включають в себе предмети на рівні гімназії і дають можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Також є спеціальні програми - музика, догляд за здоров'ям, туризм, журналістика, дозвілля тощо. Короткі курси пропонують різноманіттям предметів і напрямків.

Викладання в школі для дорослих відрізняється активною включеністю учнів, наприклад, у формі тематичних або проектних робіт у малих групах. Оскільки в таких закладах займаються дорослі люди, то важливою складовою в їх освіті є ініціатива та життєвий досвід.

При багатьох школах функціонують інтернати, де учні можуть жити під час проходження програми. Навчання є безкоштовним. Крім того, можна звертатись за державною фінансовою підтримкою.

Офіційна підтримка FOLKBILDNING

Шведська народна освіта фінансується, в основному, державною, обласною та комунальною дотаціями. Політика країни є однозначною в питанні економічної підтримки народної освіти.

Уряд ставить певні завдання перед FOLKBILDNING. Основні з них:

• зміцнювати і розвивати демократію
• дати можливість кожному впливати на життєву ситуацію і зробити свій внесок в розвиток суспільства
• зрівняти відмінності в освіті та підвищити навчальний та суспільний рівень у країні
• пожвавити інтерес до участі у культурному житті країни

Виходячи із цих завдань, навчальні об`єднання та школи для дорослих самостійно формують діяльність.

У 2006 році урядом було одноголосно прийнято рішення про політику FOLKBILDNING в майбутньому. Було визначено сім основних напрямків в діяльності шкіл для навчання дорослих і навчальних об`єднань, що підтримуються державним фінансуванням. До них належать: внесок у захист суспільних ідеалів, у розвиток багатокультурного суспільства, у поліпшення демографії країни з великою кількістю людей старшого покоління, яким відкривається можливість навчання протягом життя. Підкреслюється важливість культурної діяльності та забезпечення доступу до навчання для людей з обмеженими фізичними можливостями. Одним з особливих моментів державної підтримки є внесок в оздоровчий процес суспільства і у розвиток суспільної справедливості, що здійснюється школами для дорослих та навчальними об'єднаннями.

Рада Народної освіти - Folkbildningsradet

Рада Народної освіти, за дорученням шведського уряду, розподіляє державну фінансову допомогу між навчальними об'єднаннями і школами для дорослих, що входять у систему. Рада також здійснює контроль за їх діяльністю і оцінює внесок кожного учасника.

Folkbildningsradet, Рада Народної освіти складається з трьох організацій, тісно співпрацює з навчальними об'єднаннями і школами для дорослих.
• Folkbildningsforbundet - організація представляє інтереси 9-ти навчальних об`єднань;
• Rorelsefolkhogskolornas intresseorganisation, RIO - організація представляє інтереси народних рухів та інших організацій в 105 школах для дорослих;
• Sveriges Kommuner och Landsting, SKL - Шведські Комуни і області представляють 43 школи для навчання дорослих.

Статистика народної освіти в цифрах (2008 рік)

9 навчальних об`єднань щорічно організовують:
• близько 285 000 гуртків, де навчаються майже 2 мільйони осіб
• близько 250 000 культурних програм з більше, ніж 15 мільйонів учасників

148 шкіл для дорослих кожне півріччя організовують:
• близько 26 500 учнів багаторічних програм
• близько 80 000 учнів короткострокових курсів

Офіційна підтримка шкіл для навчання дорослих і навчальних об`єднань в 2008 році склала:
• від держави: близько 3 мільярдів SEK (328 565 000 EUR)
• від областей: близько 850 мільйонів SEK (82 496 000 EUR)
• від комун: близько 400 мільйонів SEK ( 42 517 000 EUR)

Корисні посилання:

Більш детельну інформацію можна знайти на сторінках інтернету:
Folkbildningsradet (Рада Народної освіти ) з повною інформацією про народну освіту, шведською, англійськоюта іншими мовами;
(FIN ) Folkhogskolornas informationstjanst (інформаційна служба шкіл для навчання дорослих) - пропозиції з усіх курсів та посилання на відповідні школам сторінки в інтернеті;
Folkbildningsnatet (контактна мережа організацій народної освіти з програмами проведення конференцій та із загальною системою для гнучкого навчання);
Folkbildningsnatets pedagogiska resurser (організація педагогічних ресурсів народної освіти) з посиланням на навчальні матеріали, проекти, статті в газетах про навчання протягом життя;
Folkbildningsforbundet (організація представляє інтереси народної освіти) - тут можна знайти також посилання на відповідні навчальні об`єднання;
( SKL ) Sveriges Kommuner och Landsting (організація представляє області та регіони, які відповідають за школи для навчання дорослих).

Публікацію створено за матеріалами заключної конференції проекту "Громадянська просвіта для успішної громади", який впроваджував ГУРТ протягом 2012-2014 років.

Фото з сайту http://hem.folkbildning.net/

0 Comments

Add new comment